Studio 212
  ul.Sobieskiego 62/2
80-216 Gdańsk
(+48) 58 725 10 73 16

BIAŁE KOSZARY, OSTRÓDA

BIAŁE KOSZARY

Budynek wielorodzinny
Lokalizacja: Ostróda
Status: projekt koncepcyjny 2012


Projekt koncepcyjny wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej  na terenie Białych Koszar w Ostródzie. W swoim założeniu zaprojektowane  budynki nie miały konkurować z istniejąco zabudową koszarową, co pozwoliło na zachowanie unikalnego charkteru miejsca. Zaproponowalismy proste budynki o nowoczesnej architekturze w formie przypominajace budynki koszarowe, co pozwoliło na stworzenie spójnych wnętrz urbanistycznych z klarownie zdefiniowaną przestrzenią publiczna i prywatną.