Studio 212
  ul.Sobieskiego 62/2
80-216 Gdańsk
(+48) 58 725 10 73 16

EDU- CARE, KOPENHAGA

EDU-CARE: PRZESTRZENIA MIĘDZYGENERACYJNE
Lokalizacja: Kopenhaga, Dania
Status: Koncepcja ideowa, 2005

 

Ideą projektu architektonicznego było stworzenie obiektu mieszczącego dwie funkcje interakcyjne przedszkole i dom seniora, mające na celu aktywizację seniorów  w życiu społecznym, edukację, integrację między generacyjną, wzmocnienie więzi międzyludzkich i społecznych. Projekt wnętrz opierał się na trzech założeniach:

- przestrzeń interakcyjna jest to zespół funkcji edukacyjno-rekreacyjnych zgromadzonych w jednym obiekcie.

- są one dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych.

- placówka koordynowana jest przez stowarzyszenie "EDU - CARE".

- ideą jest stworzenie możliwości nawiązania więzi miedzy generacjami poprzez aktywną interakcję i edukację. 

Architektura obiektu miała być uniwersalna, obiekt jak i jego program funkcjonalny może ulegać zmianie w zależności od  kraju, kultury, potrzeb i przyzwyczajeń społecznych.