Studio 212
  ul.Sobieskiego 62/2
80-216 Gdańsk
(+48) 58 725 10 73 16

HOTEL W OLSZTYNIE


HOTEL 4*
Lokalizacja: Olsztyn
Status: projekt konkursowy 2013


Projekt konkursowy rozbudowy istniejącego hotelu w Olsztynie. Projekt zakładał zwiększenie liczby pokoi z jednoczesnym podniesieniem standardu hotelu. Dodatkowo na istniejącej działce zostały zaprojektowane budynki usługowo-handlowe, które domykają plac przed hotelem tworzą przestrzeń miejską dedykowaną zarówno mieszkańcom Olsztyna jak i gościom hotelowym. Hotel dedykowany jest klientom biznesowym, dużym grupom gości przybywającym do miasta korzystającym z transportu kolejowego i samochodowego.