Studio 212
  ul.Sobieskiego 62/2
80-216 Gdańsk
(+48) 58 725 10 73 16

PAŁAC W MORTĘGACH

Rewitalizacja XIX w pałacu - Hotel ***,
Lokalizacja: Polska północna
Status: projekt koncepcyjny 2013

Inwestor: prywatny
 

Projekt koncepcyjny rewitalizacji oraz adaptacji zabytkowego, XIX wiecznego pałacu wchodzącego w skład założenia folwarczno-pałacowego wraz z przynależnym parkiem. Projekt zakładał adaptacje cześci budynków gospodarczych na cele hotelowe i konferencyjne oraz budowę ośrodka jeździeckiego wraz z przynależną infrastrukturą.