Studio 212
  ul.Sobieskiego 62/2
80-216 Gdańsk
(+48) 58 725 10 73 16

Stół konferencyjno-szkoleniowy

Stół konferencyjno-szkoleniowy
Lokalizacja: Elbląg
Status: projekt zrealizowany 2013
Inwestor: Lasy Państwowe

Zrealizowany projejkt składanego, multimedialnego stołu konferencyjno - szkoleniowego, przeznaczonego do sali konferencyjnej w kompleskie dydaktycznym Lasów Państwowych w Elblągu. Projekt zakładał możliwość składania i sztaplawania stołu. Sala konferencyjna w swoim założeniu miała obsługiwać kilkanaści  grup użytkowników o róznych potrzebach i umozliwiać w jak najbardziej eleastyczny sposób zmianę aranżacje  sali.Budowę stołu poprzedziły próby i budowa modelu w skali 1:1. Z sali będą korzystali zarówno pracownicy Lasów Państwowych jak i mieszkańcy Elbląga, wtym uczniowie lokalnych szkół.