Studio 212
  ul.Sobieskiego 62/2
80-216 Gdańsk
(+48) 58 725 10 73 16

II miejsce w konkursie na Koncepcję zagospodarowania terenu

05.11.2012

Studio 212 zdobyło II miejsce w konkursie na Koncepcję zagospodarowania terenu otacającego siedzibę Nadleśnictwa Elbląg.